دسته بندی اسباب بازی ها دارای مقیاس جهانی هستند.یعنی به صورت بین المللی این اسباب بازی ها را دسته بندی کرده اند.این دسته بندی بر اساس تحقیقات انجمن ملی اسباببازی آمریکا (با 100 سال سابقه فعالیت در حوزه پژوهش و تولید اسباب بازی) صورت گرفته است.این انجمن در سال 1916 با اهداف علمی و غیر تجاری به وجود آمده است.تمامی بخش های طراحی، تولید، توزیع، ارائه الیسنس و کلیه سرگرمی های کودکان نوجوانان به طور مستقیم در ارتباط است.دسته بندی در هر مدل از محصوالت تولید شده باعث می شود که شناخت بیشتر و بهتری نسبت به آن محصول پیدا کنیم و از طرف دیگر می توانیم راحت تر جواب نیاز خود را پیدا کنیم.این دسته بندی ها نتیجه استانداردسازی ها و تحقیقات گروه های بزرگ پژوهشگران می باشد که سعی دارند درک بهتری از محصول را برای مشتری فراهم سازند.دسته بندی اسباب بازی ها بر اساس شکل و قیافه اسباب بازی ، هدف ساخت آن ، آموزش هایی که به کودک می دهند ، می باشد. در حقیقت اسباب بازی ها ضمن جلب توجه کودک میتوانند به عنوان وسیله آموزش، مفاهیم رنگ، تعداد، شکل، اندازه، جنس و حجم باشند .در این قسمت به دسته بندی ارائه شده در سال 2013 از انجمن ملی اسباب بازی آمریکا می پردازیم.
• اسباب بازی اکشن فیگور مانند سرباز های کوچک های پالستیکی
• اسباب بازی مخصوص کاردستی و هنر مثل مداد و دفتر نقاشی و…
• اسباب بازی های جنگی مثل انواع تفنگ اسباب بازی
• اسباب بازی های لگو و ساختی
• اسباب بازی های کلکسیونی مثل انواع کارت های بازی
• لباس و پوشش اسباب بازی
• عروسک ها
• اسباب بازی های آموزشی مثل آموزش الفبا الکترونیک
• بازی های فکری مثل پازل
• اسباب بازی های ورزشی مثل توپ
• آلت موسیقی اسباب بازی مثل بلز
• اسباب بازی نوزادان
• اسباب بازی وسیله نقلیه
• اسباب بازی های آموزش مشاغل
• ماکت های ساختنی
• کتاب های کودک و نوجوان

خبرنامه و دریافت به روز رسانی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید تا از ما مطلع شوید