شاید این اسم برایتان نا آشنا باشد اما با توضیحاتی که خدمتتان ارائه می شود متوجه می شوید که حتما این نوع اسباب بازی ها را در اتاق بچه ها دیده اید. اسباب بازی شغلی و نقش بازی شامل وسایلی م ی شود که یک شغل و مهارت را به کودک می آموزد. برای مثال ست اسباب بازی ابزار نجارها حتما دیده اید. تشکیل شده از چکش اسباب بازی و میخ اسباب بازی و چوب های اسباب بازی. هدف از انجام این بازی ها برای کودک آشنایی با دنیای مهارت ها و حرفه هاست به طوری که در آینده بتواند راحت تر تصمیم بگیرد که می خواهد چه کاره شود. کودکان با استفاده از قوه تخیل بسیار قوی که دارند ، خود را در نقش یک دکتر ، مهندس ، خانه دار یا پلیس قرار می دهند و شروع به گرفتن نقش فرد مورد نظر می کنند تا بتوانند به خوبی ادای کسانی که در این حرفه ها فعالیت می کنند را شبیه سازی کنند.این امر به تنهایی باعث به وجود امدن مهارت هایی می شود که نویسند ه ها و داستان نویس ها از آن برای خلق نقش ها استفاده می کنند. بچه ها با استفاده از ست اس باب بازی ابزار دکتر ها می توانند با شرایط و محیط دکتر ها و پرستار ها آشنا شوند چرا که معموال این ست شامل سرنگ اسباب بازی ، گوشی اسباب بازی ، نشان دهنده ضربان قلب و ابزار های اتاق عمل است. بیشتر ست های تولید شده در داخل کشور از جنس پالستیک می باشند اما ست های فلزی نیز موجود می باشند که طبیعتا گران تر است ولی به نمونه واقعی آن ابزار شبیه تر است.ست آشپزخانه و خانه داری نیز حتما مشاهده کرده اید.هدف از تولید این ست آشنایی کودکان با شغل خانه داری است و دختران و پسران در خاله بازی از این اسباب بازی ها استفاده می کنند.

هیچ محصولی یافت نشد.