دسته بندی

هیچ محصولی یافت نشد.

دسته بندی تفنگ و اسلحه اس باب بازی جزو محبوب ترین اسباب بازی های کودکان در سراسر دنیا به حساب می آید.عمده خریداران این نوع اسباب بازی پسر بچه هایی هستند که در دنیای کودکانه خود برای بازی دزد و پلیس به دنبال اسلحه هایی با شباهت زیاد به نوع واقعی ، می گردند.شور و هیجانی که پسربچه ها در بازی با تفنگ ها خرج می کنند قابل مقایسه با دیگر بازی هایشان نیست. تفنگ بازی در بین کودکان تحرک و جنب و جوش را اوج خود می رساند و همچنین قدرت تخیل آنها را به گونه ای خارق العاده پرورش می دهد.جنس بدنه تفنگ ها معموال از پالستیک است که تاثیر زیادی بر وزن تفنگ های اسباب بازی دارد.ا گر به سیر تحول این نوع اسباب بازی نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که دچار تغییرات بسیار شده است.در گذشته تفنگ های اسباب بازی بدون صدا و نور خاصی بودند اما اکنون تفنگ هایی را در بازار مشاهده می کنیم که با نوع واقعی آن فرق زیادی ندارد.در بازار ایران تف نگ های اساب بازی در انواع مختلفی مثل تفنگ اسباب بازی ساچمه ای ، تفنگ اسباب بازی آب پاش ، تفنگ اسباب بازی س اده ، تفنگ اسباب بازی ترقه ای ، تفنگ اسباب بازی باتری خور ، تفنگ اسباب بازی ژله ای ، تفنگ اسباب بازی با تیر فومی و تیر و کمان اسباب بازی وجود دارد که در قیمت های مختلف نسبت به جنس بد نه و قابلیت هایی که دارد به فروش می رسد.در دنیای اسباب بازی کودکان معموال تفنگ ها قیمت پایین تری نسبت به سایر اسباب بازی ها دارند.البته باید دقت کنید که تفنگ های ساچمه ا ی و تفنگ تیر پرتاب کن دارای رده بندی سنی هستند و نباید در اختیار کودکانی قرار گیرد که به سن مناسب با آن نرسیده اند.باید راه درست بازی با آن را به کودکان بیاموزید.